Thêm bất ngờ từ Yugioh Ignition Assault

Sát ngày phát hành tại Nhật (12/10) và loạt booster pack Yugioh Ignition Assault vẫn làm dân tình bất ngờ, thích thú, đặc biệt là những ai thích Ritual Summon. Bạn sẽ không cần Ritual Spell để Ritual Summon trong chủ đề mới Megalith của bài Yugioh. Chủ đề Megalith được tạo hình dựa trên... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑