Những thẻ bài mới của booster pack Yugioh Chaos Impact

Series booster pack Yugioh mới là Chaos Impact sắp phát hành tại Nhật từ 13/7 này. Nó sẽ mang đến 80 loạt thẻ bài khác nhau, chủ yếu là các thẻ do Yusaku Fujiki trong Yu-Gi-Oh! VRAINS sử dụng. Các tộc bài đã được xác nhận gồm có “Galaxy”, “Tenyi”, “Firewall”, “Starliege”. Việc phát hành tiếng Anh vẫn chưa được thông báo.

Chúng ta hãy xem một số thẻ bào mới trong Chaos Impact mà Konami đã công bố nhé. Ảnh bìa (cover) của pack là Firewall Dragon Darkfluid đầy uy phong và có tới 5 Link Arrow.

CHIM-JP037 Firewall Dragon Darkfluid
Link 5 DARK Cyberse Link Effect Monster
ATK 3000
Links: Top, Left, Right, Bottom Left, Bottom Right
Materals: 3+ Effect Monsters
(1) If this card is Link Summoned: You can place counters on this card equal to how many different types of Cyberse monsters are in your GY (Ritual, Fusion, Synchro, or Xyz).
(2) During the Battle Phase, this card gains 2500 ATK for each of these counters.
(3) When an opponent’s monster effect is activated (Quick Effect): You can remove 1 counter from this card; negate that activation. If this effect was activated at any time between this card’s attack declaration and the end of the Damage Step, it can make 1 more attack in a row.

CHIM-JP014 Kikouryuu Seyfert (Starliege Dragon Seyfert)
Level 4 LIGHT Dragon Effect Monster
ATK 1800
DEF 0
You can only use this card name’s (1) and (2) effects once per turn each.
(1) You can send any number of Dragon monsters from your hand or face-up field to the GY; add from your Deck to your hand, 1 Dragon monster whose Level equals the total original Levels of the sent monster(s).
(2) You can banish this card from your GY, then target 1 Level 8 LIGHT or DARK Dragon monster in your GY; add it to your hand.

CHIM-JP047 Galaxy Satellite Dragon
Link 2 DARK Dragon Link Effect Monster
ATK 2000
Links: Bottom Left, Bottom Right
Materials: 2 Dragon monsters
You can only use this card name’s (1) and (2) effects once per turn each.
(1) During the Battle Phase (Quick Effect): You can banish this card from your field or GY, then target 1 “Number” Xyz Monster you control whose original Type and Attribute are Dragon and LIGHT; until the end of this Battle Phase, halve all battle damage your opponent takes, also that monster’s ATK becomes equal to the number in its name x 100.
(2) During your opponent’s End Phase: You can choose 1 card from your Deck, and place it on top of your Deck.

Seraphim Papillon
WIND, Insect, Link, ATK 2100, Link-3 [ Bottom-left/Top-center/Bottom-right ]
2+ monsters with different names
You can only use 1 of the (1) and (3) effects of this card’s name per turn, and only once that turn.
(1) If this card is Link Summoned: Place counters on it equal to the number of Insect monsters used as material.
(2) Gains 200 ATK for each counter on this card.
(3) (Quick Effect): You can remove 1 counter from this card; Special Summon 1 Level 4 or lower Insect monster from your GY in Defense Position.

Ten’iryuu – Ashuna/Tenyi Dragon Ajna
LIGHT/Wyrm
Level 7
1600/2600
You can only use each effect of this card’s name once per turn.
(1) If you control no Effect Monsters: You can Special Summon this card from your hand.
(2) If you control a face-up non-Effect Monster: You can banish this card from your hand or GY; You cannot Special Summon monsters for ths rest of this turn, except Wyrm monsters, also Special Summon 1 “Tenyi” monster from your Deck, except “Tenyi Dragon Ajna”.

CHIM-JP035 Ten’i no Ryuukishin (Dragon Ogre Deity of Tenyi)
Level 8 DARK Wyrm Synchro Effect Monster
ATK 3000
DEF 0
Materials: 1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters
You can only use each of the (1) and (2) effects of this card’s name once per turn.
(1) When your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can banish that monster.
(2) If this attacking card destroys an Effect Monster by battle and sends it to the GY: This card gains ATK equal to the destroyed monster’s original ATK, also it can make a second attack on a monster during this Battle Phase.

Mua sắm bài Yugioh thật

Mua bài Yu-Gi-Oh! chính hãng, bài thật tại nShop

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: